KAJSI KIOTO

KAJSI KIOTO

Pema: energji të mesme të ulët, rritje e hapur. Fruti: rrumbullak, masë normle, lëkure portokalli me 30-50% skuqje, shije mesatare, jo acidike Produktiviteti dhe fruiti : vete-pllenohet, prodhim i qëndrueshëm, fruta për në degëzime dhe degë të forta. Përshkrim i...
KAJSI MEDAGA

KAJSI MEDAGA

Pema : energji të lartë, rritje e drejtë Fruti : i madh, shumë tërheqës, lëkurë portokalli me skuqje 40-50%, shije të mirë, aromë të këndshme, mish shumë të fortë. Produktiviteti dhe fruti : vetë-pllenohet, rendimenti i lartë / ha në qoftë pllenohet...
KAJSI MEDIABELL

KAJSI MEDIABELL

Pema : energji të lartë, rritje e hapur. Fruti : e madhe, pamje tëheqesë, lëkure portokalli me 40-50% skuqje, shije të mirë, të fortë dhe fruta të lëngshëm. Produktiviteti dhe fruti : vetë-pllenohet, rendimenti i lartë / ha, fruta në degëzime....
KAJSI PRIMIUS

KAJSI PRIMIUS

Pema : energji të mesme, rritje e drejtë. Fruti : eliptik-oval, lëkure portokalle me 25-50% skuqje e ndritshme, shije e mirë aromatike. Produktiviteti dhe fruti : vetë pllenohet Përshkrim i përgjithshem : kultivar interesant për vete-pllenim dhe prodhimin e...