KAJSI MEDIABELL

KAJSI MEDIABELL

Pema : energji të lartë, rritje e hapur.

Fruti : e madhe, pamje tëheqesë, lëkure portokalli me 40-50% skuqje, shije të mirë, të fortë dhe fruta të lëngshëm.

Produktiviteti dhe fruti : vetë-pllenohet, rendimenti i lartë / ha, fruta në degëzime. Intensitet mesatar lulëzimi.

Përshkrim i përgjithshëm : varietet me potencial të dukshëm të rendimentit, fruta interesante për përmasa të mëdha dhe skuqje të lartë, shije të ekuilibruar.