Expocity albania

Expocity albania


Agro-Tech Expo & Conference 2018 është panairi i parë ndërkombëtar për sektorët e Agrobiznesit dhe Agroteknikës në Shqipëri, organizuar nga Expocity Albania.Panairi u mbajt në datat 27-29 Prill 2018. Paniiri synon të krijojë një platformë ndërkombëtare të...