Më datën 5 qershor 2018 në ambjetet e jashtme të Besa Agro Invest u mbajt një aktivitet për vlerësimin e studentëve më të mirë të Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe janë shpërndare certifikata mirënjohjeje. Pjesëmarres në këtë aktivitet ishte stafi drejtues i Bai dhe përfaqesues nga Instituti Bujqësor.