Punësimi i 2 të rinjëve nga Caritas Albania

Punësimi i 2 të rinjëve nga Caritas Albania

Në datë 26 shtator 2018 në ambjentet e Besa Agro Invest u organizua një ceremoni për sa i përket implementimit me sukses të një projekti të shoqatës Caritas Albania për integrimin në shoqëri të njerëzve me aftësi të kufizuara duke u konkluduar me punësimin e tyre....