KAJSI KIOTO

KAJSI KIOTO

Pema: energji të mesme të ulët, rritje e hapur.

Fruti: rrumbullak, masë normle, lëkure portokalli me 30-50% skuqje, shije mesatare, jo acidike

Produktiviteti dhe fruiti : vete-pllenohet, prodhim i qëndrueshëm, fruta për në degëzime dhe degë të forta.

Përshkrim i Përgjithshëm: varietet shumë interesant në mes të sezonit, prodhim i qëndrueshem fale vetë pllenimit dhe shpërthimit e vonë të luleve, madhësia e frutave mund të rritet me anë te krasitjes, për të përmiresuar prodhimin, në degezime dhe degë të forta. I përshtatshem edhe për fusha të ftohta dhe të mbjella me densitet të lartë. Qëndrueshmeri të mirë. Lëkurë pak të thartë.