DOMATE VIVA

DOMATE VIVA

Domate për sallatë. Frut mesatar me forme të rregullt me shumë shije, i preferuar për tregun e huaj dhe atë vendas.Në një siperfaqe prodhuese prej 8000 m2 dhe me një rendiment prej 80 ton prodhim të pritshëm.

Madhësi kokrre 220 gr, me kokrra uniforme 5-6 kokrra në vile. Ngjyrë të kuqe të ndezur.  Duron transportin.