DOMATE VIVA

DOMATE VIVA

Domate për sallatë. Frut mesatar me forme të rregullt me shumë shije, i preferuar për tregun e huaj dhe atë vendas.Në një siperfaqe prodhuese prej 8000 m2 dhe me një rendiment prej 80 ton prodhim të pritshëm. Madhësi kokrre 220 gr, me kokrra uniforme 5-6 kokrra...
DOMATE DIAGRAMA

DOMATE DIAGRAMA

Me vijmësi të lartë prodhimi. Pesha mesatare e kokrrës 220 gr. Pas vjeljes ruan cilësite për 30 ditë. Nuk cahen, kokrrat piqet mire si brenda dhe...
DOMATE MATISSIMO

DOMATE MATISSIMO

E hershme,prodhimtari e lartë dhe cilësore. Frut mishtor, i lëngshëm me peshë mesatarisht 250 gr. Ngjyrë e kuqe dhe me shkëlqim.