DOMATE DIAGRAMA

DOMATE DIAGRAMA

Me vijmësi të lartë prodhimi. Pesha mesatare e kokrrës 220 gr. Pas vjeljes ruan cilësite për 30 ditë. Nuk cahen, kokrrat piqet mire si brenda dhe jashte.