NEKTARINA ALI TOP

NEKTARINA ALI TOP

Nektarinë pa push me një potencial të mirë dhe të qëndrueshëm të prodhimit. Frutat kanë kalibër të madh, të bukura dhe me lëkurë të kuqe të shijshme.

Maturimi : Rreth 8 ditë pas Big Top

Peridha: 10 – 20 Korrik