SPEC VEDRANA

SPEC VEDRANA

Hibrid shumë i hershem i llojit të Baburres së bardhe-gjelbër me tipar gjysëm të hapur. Rendiment shumë i lartë. Frutmadh mesatarisht 200 gr me tul të trashë dhe uniforme. Shumë i kërkuar në...
SPEC CAMPARI

SPEC CAMPARI

I hershëm,prodhimtari e lartë,frut me peshë mesatare 200 gr uniforme. Rezistent ndaj...