DARDHA CARMEN

DARDHA CARMEN

Dardhë me energji të lartë, me prodhim të konsiderueshem dhe të vazhdueshëm. Fruta jeshile me një hije të kuqe të ndritshme, ka kaliber të madh dhe forma është e ngjashme me Kaiser. Mish të bardhë, me lëng dhe aromatike, me cilësi të shkëlqyer për nga ana e...