Fair “Albania works the land”

Fair “Albania works the land”

For the second consecutive year Besa Agro Invest Ltd participates in the fair “Albania works the land”. The purpose of this project is to unify Albanian products in a common space. This is the largest agricultural and livestock trade fair that opens the...
Employment of 2 young people from Caritas Albania

Employment of 2 young people from Caritas Albania

On September 26, 2018, in the environments of Besa Agro Invest, a ceremony was organized regarding the successful implementation of a Caritas Albania project for the integration of people with disabilities into society, concluding with their employment. Participants...
Expocity albania

Expocity albania


Agro-Tech Expo & Conference 2018 is the first international fair for the agribusiness and agro-engineering sectors in Albania, organized by Expocity Albania. The fair was held on April 27-29, 2018. The fair aims to establish an international communication platform...
Prime Minister’s visit Mr. Edi Rama

Prime Minister’s visit Mr. Edi Rama

Agro100 (sera) është programi më i ri qeveritar për trefishimin e sipërfaqes me sera deri në fund të vitit 2017 dhe përdorimin e teknologjive inovative. Kjo paketë e re financiare, sëbashku me përftimet nga programi i Fondit Kombëtar të Garancisë në bujqësi synon...