Prime Minister’s visit Mr. Edi Rama

Prime Minister’s visit Mr. Edi Rama

Agro100 (sera) është programi më i ri qeveritar për trefishimin e sipërfaqes me sera deri në fund të vitit 2017 dhe përdorimin e teknologjive inovative. Kjo paketë e re financiare, sëbashku me përftimet nga programi i Fondit Kombëtar të Garancisë në bujqësi synon...