Varietet me prodhim të lartë. Me fruta të rrumbullakta me hije të kuqe dhe me nuancë më të fortë të kuqe në ditet e maturimit. Shije aromatike të këndshme. Përshtatet mirë në zona të ndryshme të kultivimit.
Maturohet në 10 diteshin e tretë të Qershorit.